Regulamin i polityka prywatności – Quiz 1%

Regulamin

 1. Twórcą Quizu 1% jest Chatbot Universe (chatbot-universe.com).
 2. Adresatem Quizu są wszyscy użytkownicy Messengera, którzy są prawnie upoważnieni do przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego podczas wypełniania deklaracji podatkowej PIT, oraz wszyscy inni użytkownicy w//w aplikacji.
 3. Celem Quizu jest rozpowszechnianie świadomości dotyczącej możliwości przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego wśród użytkowników Messengera oraz tym samym podnoszenie świadomości o możliwości przekazywania 1% podatku w Polsce.
 4. Rozwiązanie Quizu 1% jest darmowe.
 5. Rozwiązując Quiz 1% akceptujesz naszą politykę prywatności.
 6. Rozpowszechnianie Quizu jest dozwolone, pod warunkiem udostępnienia informacji o jego wykonawcy – Chatbot Universe.
 7. OPP podane w Quizie zaprezentowane są jako przykładowe instytucje. Chatbot Universe udostępnia je na podstawie testu predyspozycji, jednocześnie zachęca do zgłębienia innych OPP spośród kategorii dopasowanej dla użytkownika.

Polityka Prywatności

§1 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Entrakt Sp. Z.o.o. z siedzibą w Podłężu (32-003) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000388516, NIP: 6832070942, REGON: 121547390, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.
 2. Dodatkowo dane przechowywane są na serwerach portalu manychat.com, ze względu na korzystanie z tego oprogramowania podczas tworzenia chatbota.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z chatbota.
 5. W ramach działalności Chatbot Universe (Entrakt sp. z.o.o.) przetwarzane są: dane publiczne konta na portalu facebook.com, aktywność w przestrzeni komunikatora messenger.
 6. Chatbot Universe (Entrakt sp. z.o.o.) zapewnia ochronę danych, które administruje.

§2 Wykorzystanie danych

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach sprzedażowych (użytkownik wypełniając Quiz nie zapisuje się do newslettera)
 2. Dane osobowe nie będą sprzedawane do osób trzecich.
 3. Sposób wypełniania Quizu przez użytkownika nie będzie wykorzystywany w poźniejszych działaniach Chatbot Universe, oraz nie będzie odsprzedawany osobom trzecim.